logo

banner

Cách gia nhập hội

Tư cách

Bất kỳ nhà sản xuất thực phẩm sức khoẻ linh chi Nhật Bản và nhà nuôi trồng linh chi Nhật Bản đều có tư cách trở thành hội viên Hiệp hội sản phẩm linh chi Nhật Bản. Tất cả hội viên đều có tư cách sử dụng nhãn laser của Hiệp hội sản phẩm linh chi Nhật Bản.

Hội phí

Người xin gia nhập hội chỉ cần đồng ý tham gia chương trình Hiệp hội sản phẩm linh chi Nhật Bản, hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của hiệp hội, các hội viên thoả mãn mọi điều kiện tham gia, đều được gia nhập miễn phí.

Quyền đặc biệt công nhận nhãn laser của hội viên

Hội viên có thể thông qua Hiệp hội mua nhãn laser có in chữ “Japan Reishi Associaton” để dán lên sản phẩm linh chi Nhật Bản của mình dùng để xuất khẩu sang các nước.

Đơn xin gia nhập hội

Chúng tôi khuyến khích tất cả nhà sản xuất thực phẩm chức năng linh chi Nhật Bản tham gia Hiệp hội sản phẩm linh chi Nhật Bản, muốn lấy mẫu đơn xin nhập hội, hãy liên hệ qua hộp thư điện tử sau đây members@japan-reishi.org

Hội viên có thể thông qua hiệp hội để mua nhãn tem “Hiệp hội sản phẩm Linh Chi Nhật Bản”, tem nên được dán trên sản phẩm linh chi sản xuất tại Nhật Bản và bán tại thị trường hải ngoại.

Điều kiện gia nhập

Người xin gia nhập Hiệp hội sản phẩm linh chi Nhật Bản, phải là nhà sản xuất thực phẩm chức năng linh chi Nhật Bản và nhà nuôi trồng linh chi Nhật Bản, người xin gia nhập hội phải hội đủ các điều kiện sau đây :

 1. Chứng minh của người xin gia nhập hội
  Giấy tờ chứng minh :
  1. Giấy phép kinh doanh của nước Nhật Bản.
  2. Chứng nhận thành lập công ty Nhật Bản.
  3. Địa chỉ văn phòng và cách thức liên lạc của công ty Nhật Bản.
 2. Giấy chứng nhận sản xuất ở Nhật Bản của thực phẩm sức khoẻ linh chi.
  Giấy tờ chứng minh :
  1. Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ.
  2. Giấy chứng nhận phân tích sản phẩm do Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm hợp pháp cấp.
  3. Bảng phân tích
  4. Sổ tay sản phẩm.
  5. Các giấy chứng nhận hội viên Hiệp hội thực phẩm chức năng Nhật Bản khác.