logo

banner

Hội viên

Hiệp hội sản phẩm linh chi Nhật Bản được thành lập bởi các hội viên hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản, góp phần bảo vệ chất lượng cao nhất và thông lệ sản xuất tốt nhất của sản phẩm linh chi Nhật Bản.

Công ty TNHH Nikkei Gunma Nhật Bản.

Công ty TNHH Ain Pharmaceutical Tokyo Nhật Bản.

Công ty TNHH Seiken Well Tokyo Nhật Bản.

Công ty TNHH Health Way Co., Ltd Tokyo Nhật Bản.

Công ty TNHH Moa Co., Ltd. Tokyo Nhật Bản

Công ty TNHH Umeken Co., Ltd. Osaka Nhật Bản

Công ty TNHH SF Plan Co., Ltd Tokyo Nhật Bản.

Công ty TNHH Tawa- life Co., Ltd Tokyo Nhật Bản.

Công ty TNHH Tawa- life Co., Ltd Tokyo Nhật Bản.

Công ty TNHH Myougi Nava Farm Co., Ltd Gunma Nhật Bản

Hội viên

Hiệp hội sản phẩm linh chi Nhật Bản được thành lập bởi các hội viên hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản, góp phần bảo vệ chất lượng cao nhất và thông lệ sản xuất tốt nhất của sản phẩm linh chi Nhật Bản.

Tư vấn pháp luật

Hiệp hội chúng tôi luôn ra sức bảo vệ lợi ích cho hội viên, đồng thời tố cáo những hành vi lừa gạt làm tổn hại đến danh tiếng của sản phẩm linh chi Nhật Bản. Hiệp hội chúng tôi có mối liên hệ mật thiết với các văn phòng luật sư trong và ngoài nước, cố gắng hoàn thành sứ mệnh của hội.

Nhà đại lý chính thức tại nước ngoài

Dưới đây là danh sách các nhà đại lý các nước tiêu thụ linh chi Nhật Bản trên thị trường thế giới, được hội viên Hiệp hội sản phẩm linh chi Nhật Bản công nhận.

Doanh nghiệp được công nhận là hội viên