logo

banner

Giới thiệu sơ lược về Hiệp Hội Sản Phẩm Linh Chi Nhật Bản

Hiệp hội sản phẩm Linh Chi Nhật Bản là một tổ chức quốc tế phi kinh doanh do nhà trồng trọt Linh Chi Nhật Bản và nhà sản xuất sản phẩm Linh Chi Nhật Bản thành lập. Hiệp hội này luôn cố gắng gìn giữ chất lượng và tiêu chuẩn cao nhất của Linh Chi Nhật Bản. Đồng thời bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cho người tiêu dùng Linh Chi nói chung. Thông qua hệ thống truyền thông cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin mới nhất về thực phẩm bổ dưỡng Linh Chi.

Mục đích và phạm vi hoạt động của Hiệp Hội

  • Giới thiệu về linh chi, sản phẩm linh chi và nhà sản xuất linh chi với đông đảo dân chúng.
  • Tố cáo những sản phẩm linh chi giả mạo và kém phẩm chất, nhằm bảo vệ lợi ích và sức khoẻ cho người tiêu dùng.
  • Thiết lập và hỗ trợ thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.
  • Liên kết hội viên và đại lý các nơi, cùng tổ chức chính phủ các nước đẩy mạnh ý thức cảnh giác của người tiêu dùng về việc đề phòng hàng giả mạo linh chi Nhật Bản.

Ông Mayuzumi – Chủ Tịch Hiệp Hội Sản Phẩm Linh Chi Nhật Bản

Ông Mayuzumi Chủ tịch Hiệp hội sản phẩm linh chi Nhật Bản, kế thừa nghề gia truyền, xưa nay vẫn tiến hành việc nghiên cứu và nuôi trồng linh chi, không ngừng cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm linh chi chất lượng cao.

Ông Mayuzumi tốt nghiệp ngành Ứng dụng vi sinh vật (chuyên ngành các loài nấm) tại Trường Đại học Nông nghiệp Tokyo, trong vòng 5 năm sau đó, ông đã chuyên tâm khai thác cách nuôi trồng linh chi với phong cách đặc thù.

Để tìm ra cách trồng cây linh chi qua nuôi trồng và khai thác sản xuất, năm 1976, ông Mayuzumi đã sáng lập ra công ty TNHH Nikkei, đến năm 1988, để thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm linh chi của công ty Nikkei, ông đã thành lập thêm công ty TNHH Seiken Well.

Suốt 25 năm qua, ông Mayuzumi đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc tuyên truyền sâu rộng công hiệu thần kỳ của linh chi đến toàn thế giới, và không ngừng cung cấp sản phẩm linh chi thượng hạng đến tay đông đảo người tiêu dùng.

Hội viên có thể thông qua hiệp hội để mua nhãn tem “Hiệp hội sản phẩm Linh Chi Nhật Bản”, tem nên được dán trên sản phẩm linh chi sản xuất tại Nhật Bản và bán tại thị trường hải ngoại.